Галерия

Постери от изложба на добрите практики в сферата на опазване на околната среда и устойчиво развитие, създадени с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

argaiv1604

 

Проект 1 - Центърът в Добръско

Проект 4 - Калоферската коза

Проект 6 - Еко-Център Влахи

Проект 17 - трансхуманцията

Проект 37 - Широка поляна

Проект 43 - Центърът в Драгоман

Проект 64 - биозърно

Проект 65 - Видрата в Доспат

Проект 88 - Мечката в Девин

Проект 92 - биоопаковката

Проект 97 - Белене

Проект 102 - Витата стена

Проект 107 - туризъм в Беласица

Проект 113 - Каракачанската овца

Проект 115 - Велосипеди в Родопите

Проект 117 - Центърът в Маджарово

Проект 119 - буби до КЦМ

Проект 121 - фотоволтаика в Бургас

Проект 122 - биопчеларство

Проект 130 - царският орел

Проект 135 - Сухоземните костенурки

Проект 137 - термопомпа в Габрово

Проект 143 - Демо Център Българка

Проект 157 - обучение по ЕЕ

Проект 159 - Каракачанските кучета и коне

Проект 165 - полезащитните пояси

Проект 167 - ВЕИ в Централен Балкан

Проект 169 - тръстиката като ВЕИ

Проект 170 - глухаря

Проект 171 - фотоволтаика във Варна

Проект 174 - биобоб биокраставички

Проект 179 - ВЕИ в Драглище

Проект 180 - мост между поколенията

Проект 187 - Тевно езеро

Проект 188 - Зелен пакет за децата

Проект 196 - ВЕИ във фермата

Проект 216 - ВИЕ в Центъра за диви животни

Проект 222 - биобилки

Проект 223 - Вълната от Странджа

 

Галерия снимки от проекти, реализирани с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

 

Търсене