ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ПРОЕКТИ СЪ-ФИНАНСИРАНИ ОТ ПМП

argaiv1604

Проект № 1 Екотуризъм в Добърско www.dobarsko.org

Проект № 6 Еко-център с. Влахи http://cvs-bg.org

Проект № 18 Агролесовъдство в Община Сунгурларе www.erosion.softandgo.net

Проект № 31 Туристически маршрут „Западен Балкан” http://www.rec.bg/project_10.shtml

Проект № 43 Опазване на Драгоманското блато на СДП Балкани http://www.balkani.org/final.php?makevarz=ok&project=1&show=1

Проект № 52 в Костинброд http://bio.kostinbrod.bg/

Проект № 57 Ветроенергийни одити по южното Черноморие http://www.boraem.org/bg/project1/index.html

Проект № 80 Устойчивите органични замърсители (УОЗ) на Блулинк www.bluelink.net/pops

Проект № 88 Мечките в Девин www.bgbears.piczo.com

Проект № 92 Биоразградима опаковка в производството на медени продукти www.beehappy-bg.com

Проект № 96 Лечебни растения в Габровска област www.project-eldorod.eu

Проект № 105 Възстановяване на горите на Витоша http://www.vitoshagroup.org/

Проект 107 Беласица http://greenbelt.biodiversity.bg/indexdetails.php?menu_id=34; http://greenbelt.biodiversity.bg/indexdetails.php?menu_id=23&page_num=3; http://bbf.biodiversity.bg/indexdetail.php?id=3

Проект № 115 Велотуризъм в Родопите на Байкария www.bikearea.org

Проект № 117 Природозащита от бъдещето: информационен център от нов тип  http://bspb.org

Проект № 121 Фотоволтаика в Бургас www.pv-burgas.info

Проект № 136 екотуризма, като основно средство за опазване на биоразнообразието на Западните гранични планини http://www.bbf.biodiversity.bg

Проект № 143 Демонстрационен център „Българка” http://www.bg-parks.net

Проект № 157 Енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност http://www.eap-save.eu

Проект № 159 Чифлик Елата http://www.farmelata.com/

Проект № 163 Къмпинг зона и център за неформално образование и туризъм на бреговете на язовир голям Беглик http://www.bikearea.org

Проект № 169 отоплителна инсталация базирана на биомаса и слънчева енергия в сградата на Природен парк Персина http://www.wwf.bg/

Проект № 170 Природосъобразно управление на горите, развитие на бизнес партньорства и устойчив лов – Да спасим глухаря http://tetrao.biodiversity.bg/zaproekta.html

Проект № 173 Mедиите в България в подкрепа на политически мерки за ограничаване на климатичните промени http://www.schoolofpolitics.org/

Проект № 180 Модел за взаимодействие между младото поколение и хората в пенсионна възраст http://www.lifewd.org

Проект № 188 Зелен Пакет за Децата www.rec.bg

Проект № 202 Термопомпа и топлинна тръба с въглероден диоксид http://www.geothermalbg.org

Проект № 204 Гори и влажни зони в България http://balkani.org/

Проект № 216 Зелени идеи за зелени дейности http://www.greenbalkans-wrbc.org/

Проект № 219 Органично животновъдство в Котленска планина http://www.fwff.org

Проект № 222 Опазване на почвения и воден ресурс от замърсяване с нитрати http://koca-bio.com/

Проект № 251 Защита на сухоземните костенурки http://www.geachelonia.org/proekt_gef.php

Проект № 264 Осигуряване на устойчиво управление на Натура 2000 зони http://bspb.org

Проект № 266 Слънчево улично осветление в гр. Балчик http://www.bsecluster.org/index.php

Проект № 273 Родопите – градината на Орфей www.rhodopeflowersfestival.org

Проект № 282 Управление на енергийните потоци в обществени сгради в Община Бургас http://www.boraem.org/projectss6.php

Проект № 301 Бъдеще за родопското земеделие http://gudevica.org/category/proekti/budeshte-za-rodopskoto-zemedelie/

 

Търсене